Зімовае

RSS Feed
Яшчэ не ацэнена

Прыемна праімчацца ўзімку.
З-над капытоў клубкі-камы.
Не знаю гарачэй абдымкаў
За тых, што ў нашае зімы.

Імчыш. За лесам за высокім
Мільгае месяц, што ліхтар,
Мароз як пацалуе ў шчокі,
Ажно ўсяго кідае ў жар.

Здаецца, вецер закалыша,
Над коньмі пара, нібы дым,
I санкі так на снезе пішуць,
Што пазайздросціць можна ім!