Янка Купала

RSS Feed

Ёлачка (пераклад з рускай)

Сярэдняя: 4.4 (23 галасоў)
Ўзышла у лесе ёлачка,
    У лесе і расла,
Узімку, ўлетку стройная,
    Зялёная была.
Мяцеліца ёй песеньку
    Пяяла: баю-бай,
Мароз сняжком атуліваў:
    Глядзі, не замярзай!
Пужлівы зайчык шэранькі
    Пад ёлачкай скакаў,
Падчас і воўк, сярдзіты воўк,
    Ускоч перабягаў.
Вось снег у лесе дрэмлючым
    Пад полаззем скрыпіць,
I конік жвавы, сівенькі
    Спяшаецца, бяжыць.
Вязе той конік саначкі,
    А ў санках селянін,
Пад'ехаў ён пад ёлачку
    I ссек у міг адзін.
Цяпер яна прыбраная
    На свята к нам прыйшла
I шмат пацехі, радасці
    Для дзетак прынясла.

З Новым годам!

Сярэдняя: 4.5 (21 голас)

З Новым годам, з Новым годам!
З новай песняй, з новай казкай!
Зачаруем мімаходам
Долі ходы думкай-краскай!

Кінем покліч гулказвонны
Ад аконца да аконца,
Свет паклічам мёртва-сонны
Аж да сонца, аж да сонца!

Для унукаў, для праўнукаў
Расцярэбім сцежкі-шляхі;
Хай пануюць над прынукай —
Каб аж к небу лёту ўзмахі!..

Над зямлёй зардзіць вясёлка
После бураў, ліхалеццяў;
Бацьку, маці жыць нялёгка, —
Хай жа лёгка жывуць дзеці!

З Новым годам, што крыніцай
Новай пойдзе ў пераходзе,
Беларуская зямліца!
Беларускі наш народзе!

З песень нядолі

Сярэдняя: 4.4 (7 галасоў)
Шумныя бярозы
    Пабяліў мароз.
Хацеў бы я плакаць,
    Дый не маю слёз.

Хацеў бы я пеці
    Аб сваёй бядзе,
Дый мне сэрца ные,
    Песенька не йдзе.

Хацеў бы, каб зімаў
    Строгіх не было,
Каб зарэла цягам
    Летняе цяпло.

Хацеў бы, каб доля
    У хатцы жыла,
Каб з бурлівай рэчкай
    Нядоля сплыла.

Хацеў бы, каб воля
    Гуляла са мной,
Каб сонейка грэла,
    Як грэе вясной.

Але, божа мілы!
    Долі не відаць, —
Кайданы няволі
    На руках звіняць.

Няма вясны, сонца,
    Светлых дзён няма, —
Марозам марозіць
    Строгая зіма;

Марозам марозіць,
    Снегам адзяе,
На работу гоніць,
    Есці не дае.

Эх, пайду я ў поле
    Долечкі шукаць
З востраю касою,
    Як на сенажаць!

Ой, пайду я ў поле,
    Як бы на вайну,
Шукаючы волю,
    Шаблячкай махну!

Можа ўзойдзе доля
    Ясненькай зарой,
Можа блісне сонцам
    Воля нада мной!

Усе аўтары