З песень нядолі

RSS Feed
Сярэдняя: 4.4 (7 галасоў)
Шумныя бярозы
    Пабяліў мароз.
Хацеў бы я плакаць,
    Дый не маю слёз.

Хацеў бы я пеці
    Аб сваёй бядзе,
Дый мне сэрца ные,
    Песенька не йдзе.

Хацеў бы, каб зімаў
    Строгіх не было,
Каб зарэла цягам
    Летняе цяпло.

Хацеў бы, каб доля
    У хатцы жыла,
Каб з бурлівай рэчкай
    Нядоля сплыла.

Хацеў бы, каб воля
    Гуляла са мной,
Каб сонейка грэла,
    Як грэе вясной.

Але, божа мілы!
    Долі не відаць, —
Кайданы няволі
    На руках звіняць.

Няма вясны, сонца,
    Светлых дзён няма, —
Марозам марозіць
    Строгая зіма;

Марозам марозіць,
    Снегам адзяе,
На работу гоніць,
    Есці не дае.

Эх, пайду я ў поле
    Долечкі шукаць
З востраю касою,
    Як на сенажаць!

Ой, пайду я ў поле,
    Як бы на вайну,
Шукаючы волю,
    Шаблячкай махну!

Можа ўзойдзе доля
    Ясненькай зарой,
Можа блісне сонцам
    Воля нада мной!