Цяпло снягоў...

RSS Feed
Сярэдняя: 4 (1 голас)
Цяпло снягоў
He зроўніцца з цяплынню
Вясновае ці летняе пары.
Але я ўдзячна гэтай белай стыні
За той — сярод снягоў — душы парыў
Да шчасця,
         сонца,
              чыстага світання...
Завейных зім калючае святло.
I ёсць яму на свеце апраўданне —
Тваё каханне, белае вясло.